Soortelijk gewicht beton

Beton Het soortelijk gewicht van beton is afhankelijk van de soort beton. Beton kan bestaan uit een mengsel van zand, grind of steenslag. Deze grondstoffen worden in een bepaalde verhouding vermengt met cement. Het cement zorgt voor de binding van de verschillende grondstoffen.

Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen en de mengverhouding daarvan, zal het soortelijk gewicht van het beton bepaald worden.

Hoe zwaar is beton

Er zijn verschillende soorten beton met elk hun eigen soortelijke massa:
  • gewapend beton
  • voorgespannen beton
  • gepolijst beton
  • hogesterktebeton
  • schuimbeton
Hoe zwaar het beton weegt is dus afhankelijk van het type. De soortelijke gewichten van de meest bekende betonsoorten zijn:

gewoon beton 2400 Kg/m³
schuimbeton 600-1500 Kg/m³
gewapend beton 2500 Kg/m³

Zie hier een uitgebreide uitleg van het begrip soortelijk gewicht.

Terug naar het overzicht van Hoe zwaar.